Mgr. Tereza Dokoupilová

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na závazkové právo, pracovní právo, právo obchodních společností a vymáhání pohledávek.

Tereza Dokoupilová svou právní praxi započala ve středně velké advokátní kanceláři v Praze zaměřující se na poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva a veřejných zakázek. Tereza se věnovala převážně občanskoprávním a obchodním závazkovým vztahům.

Do právního týmu kanceláře Plavec & Partners se zapojila na podzim roku 2012, kdy nastoupila na pozici advokátní koncipientky.

Ostatní členové týmu:

Mgr. Jan Veselý

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na obchodní a korporátní právo, pracovní právo, právo nemovitostí

Čtěte Více »

Mgr. Jakub Urbánek

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své právní praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, náhradě škody, soudním sporům, právu duševního vlastnictví

Čtěte Více »

JUDr. Petr Plavec, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, pracovního práva a práva nemovitostí. Svoje bohaté zkušenosti

Čtěte Více »