Mgr. Jan Veselý

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na obchodní a korporátní právo, pracovní právo, právo nemovitostí (zejména převody nemovitostí a bytové právo), spornou agendu (zejména vymáhání pohledávek), zastupování v exekučním a insolvenčním řízení. Podrobně se zabývá též otázkami rozhodčího řízení.

Jan Veselý zahájil svoji právní praxi v advokátní kanceláři Valášek & Plavec, kde již od roku 2006 během studia na právnické fakultě získával zkušenosti zejména z oboru práva nemovitostí a práva obchodního. Po dokončení studia nastoupil na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři Valášek & Plavec a následně v Plavec & Partners.

Ostatní členové týmu:

Mgr. Tereza Dokoupilová

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na závazkové právo, pracovní právo, právo obchodních společností a

Čtěte Více »

Mgr. Jakub Urbánek

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své právní praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, náhradě škody, soudním sporům, právu duševního vlastnictví

Čtěte Více »

JUDr. Petr Plavec, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, pracovního práva a práva nemovitostí. Svoje bohaté zkušenosti

Čtěte Více »