Mgr. Jan Veselý

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na obchodní a korporátní právo, pracovní právo, právo nemovitostí (zejména převody nemovitostí a bytové právo), spornou agendu (zejména vymáhání pohledávek), zastupování v exekučním a insolvenčním řízení. Podrobně se zabývá též otázkami rozhodčího řízení. Jan Veselý zahájil svoji právní praxi […]

Mgr. Tereza Dokoupilová

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na závazkové právo, pracovní právo, právo obchodních společností a vymáhání pohledávek. Tereza Dokoupilová svou právní praxi započala ve středně velké advokátní kanceláři v Praze zaměřující se na poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva a veřejných zakázek. Tereza se věnovala […]

Mgr. Jakub Urbánek

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své právní praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, náhradě škody, soudním sporům, právu duševního vlastnictví (včetně softwarového práva), správnímu právu a právním vztahům k nemovitostem. Jakub Urbánek po absolvování právnické fakulty v roce 2000 nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Jaroš-Fojtíková, kde působil až […]

JUDr. Petr Plavec, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, pracovního práva a práva nemovitostí. Svoje bohaté zkušenosti získal při poskytování právních služeb jak českým, tak významným zahraničním právním subjektům. Petr Plavec již v průběhu vysokoškolského studia získával své první zkušenosti z významných transakcí při svém působení v […]