Pracovní úraz strážníka městské policie

Žalobce pan X.Y. zaměstnaný jako strážník městské policie v roce 2006 utrpěl pracovní úraz, pro který byl v pracovní neschopnosti a následně na základě lékařského posudku převeden na práci bezpečnostního technika. Po určité době byl opět „uznán schopen původní práce bez omezení“, a znovu tak začal vykonával práci strážníka, a to až do roku 2009. […]

Zraněná noha při teambuildingu

Pan X.Y. se na pokyn svého zaměstnavatele účastnil pracovního teambuildingu „Sportovních dnů“, kde byla mimo pracovních záležitostí v oficiálním programu zahrnuta i účast na sportovních aktivitách. Pan X.Y. při jedné z těchto aktivit – nohejbalovém turnaji nevhodně došlápl a upadl, čímž si způsobil zlomeninu dolní končetiny. Tento úraz pan X.Y. uplatnil u svého zaměstnavatele jako […]

Zranění spolujezdce

Pan XY jako spolujezdec ve vozidle řízeném jeho přítelkyní S. J. utrpěl při autonehodě vážná zranění s trvalými následky (ochrnutí dolních končetin, stálé bolesti, inkontinence) s nepříznivou prognózou dalšího vývoje. Pan X.Y se žalobu domáhal zaplacení měsíční renty ve výši 14.580 Kč z titulu ošetřování a pomoci nesoběstačnému stěžovateli, kterou prováděla S.J. a její matka. […]