Slovníček pojmů

ŠkůdceTen, kdo škodu způsobil a zpravidla ten, kdo je povinen ji nahradit. PoškozenýTen, komu byla způsobena škoda. PojistitelTen, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li událost v pojistné smlouvě blíže označená. PojistníkOsoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu. PojištěnýOsoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se […]

Jak postupovat?

S pomocí týmu Náhrada škody na zdraví Byla Vám způsobena škoda na zdraví a chcete získat odškodnění, na které máte nárok? Nejjednudušší a finančně i časově nejvýhodnější cestou je objednat naši službu Náhrady škody na zdraví. Zkušení advokáti z týmu Náhrady škody na zdraví pro Vás získají odškodnění na které máte nárok v plné výši a v co […]

Často kladené dotazy

Co je to náhrada škody na zdraví? Náhrada škody je jedním ze základních a důležitých institutů zakotvených v našem právním řádu. Její funkcí je poskytnout ochranu poškozenému, tedy tomu, komu byla škoda způsobena, formou přiznání práva takto utrpěnou škodu po příslušném subjektu (zpravidla po tom, kdo poškozenému škodu způsobil – škůdci) žádat. Náhrada škody na […]