Kdo službu zajišťuje?

Oblast náhrady škody na zdraví je právně složitá a upravuje ji celá řada právních předpisů. Náhradu škody na zdraví proto zajišťuje zavedená česká advokátní kancelář Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.. Tým Náhrady škody na zdraví tvoří zkušení advokáti z této advokátní kanceláře. Advokátní kancelář je navíc pojištěna pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování právních […]

Jiná událost

O újmě na zdraví hovoříme i v souvislosti s jinou událostí. Tzv. jinou událostí rozumíme škodu na zdraví způsobenou špatně udržovaným chodníkem, odpadávajícími částmi domovních fasád, uvolněnou střešní krytinou, padajícími rampouchy, chybějícím poklopem, napadením ze strany volně pobíhajících zvířat a dalších ne vlastní vinou zaviněných událostí, jejichž výsledkem je poškození zdraví. Odškodnění v rámci jiné […]

Pracovní úraz a nemoc z povolání

Z pohledu zákona je třeba považovat každý úraz, k němuž dojde během výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní za pracovní. Poškozený zaměstnanec má v případě pracovního úrazu nárok na náhradu škody, a to v rozsahu nároků jako při jakékoliv jiné ujmě na zdraví. Tedy i včetně bolestného a náhrady škody za ztížení společenského […]

Dopravní nehoda

Stačí chvilka nepozornosti a úraz v důsledku dopravní nehody je dokonán. O náhradě škody na zdraví v souvislosti s dopravní nehodou se mluví dost často a pomalu se stejnou intenzitou se tak děje i v praxi. Každá dopravní nehoda má svého viníka. Někdy je viníků více, a to složitější je vymoci náhradu způsobené újmy na zdraví. […]

Zařiďte odškodnění po telefonu

Pokud preferujete osobní kontakt či neradi vyplňujete formuláře, zavolejte nám na +420 739 348 665 a vše potřebné s Vámi vyřídíme po telefonu. Abychom vše zvládli co nejrychleji, připravte si následující informace ještě před tím, než nám zavoláte: Co se vám stalo Kdy k události došlo Kde k události došlo Vaše kontaktní údaje včetně emailové adresy, kterou používáte […]

Komu už služba pomohla?

Zákonné odškodnění jsme již dokázali získat pro řadu lidí, kterým byla způsobena škoda na zdraví, a kteří měli na toto odškodnění nárok.

Pro koho je služba určena?

Naše služba je určená pro každého komu byla způsobena škoda na zdraví, tedy pro každého, kdo nikoliv vlastní vinou utrpěl zranění či prodělal úraz. Takový člověk (říká se mu poškozený) má nárok na zákonné odškodnění. Toto odškodnění se skládá z několika dílčích nároků (např. náhrada za bolest, náhrada za ušlý výdělek, náhrada za ztížení společenského uplatnění atd.), které mají za […]

Kolik služba stojí?

Chceme, aby byla naše služba dostupná pro každého, kdo potřebuje pomoct se získáním náhrady škody na zdraví. Proto nabízíme dva způsoby úhrady. Odměna je závislá na výši odškodnění Nic neplatíte předem, ani v průběhu naší práce. Odměnu hradíte až poté, co Vám bude odškodnění na základě naší práce přiznáno. Pokud pro Vás odškodnění nezískáme, nic […]