Příběh paní Aleny

Klientka Alena se na naši advokátní kancelář obrátila v roce 2014, a to z důvodu pracovního úrazu, který se stal poškozené 4. 3. 2014. Poškozená si pádem ze schůdků přivodila zlomeninu pravého hlezna, kterým si způsobila úraz s trvalými následky, zejména zásadní snížení pohyblivosti pravé dolní končetiny a trvalou bolest při pohybu.

Kdo službu zajišťuje?

Oblast náhrady škody na zdraví je právně složitá a upravuje ji celá řada právních předpisů. Náhradu škody na zdraví proto zajišťuje zavedená česká advokátní kancelář Plavec & Partners, advokátní kancelář s.r.o.. Tým Náhrady škody na zdraví tvoří zkušení advokáti z této advokátní kanceláře. Advokátní kancelář je navíc pojištěna pro případ vzniku odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování právních […]

Mgr. Jan Veselý

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na obchodní a korporátní právo, pracovní právo, právo nemovitostí (zejména převody nemovitostí a bytové právo), spornou agendu (zejména vymáhání pohledávek), zastupování v exekučním a insolvenčním řízení. Podrobně se zabývá též otázkami rozhodčího řízení. Jan Veselý zahájil svoji právní praxi […]

Mgr. Tereza Dokoupilová

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V kanceláři Plavec & Partners se specializuje především na závazkové právo, pracovní právo, právo obchodních společností a vymáhání pohledávek. Tereza Dokoupilová svou právní praxi započala ve středně velké advokátní kanceláři v Praze zaměřující se na poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva a veřejných zakázek. Tereza se věnovala […]

Mgr. Jakub Urbánek

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své právní praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, náhradě škody, soudním sporům, právu duševního vlastnictví (včetně softwarového práva), správnímu právu a právním vztahům k nemovitostem. Jakub Urbánek po absolvování právnické fakulty v roce 2000 nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Jaroš-Fojtíková, kde působil až […]

JUDr. Petr Plavec, Ph.D.

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ve své praxi se věnuje zejména problematice obchodního práva, pracovního práva a práva nemovitostí. Svoje bohaté zkušenosti získal při poskytování právních služeb jak českým, tak významným zahraničním právním subjektům. Petr Plavec již v průběhu vysokoškolského studia získával své první zkušenosti z významných transakcí při svém působení v […]

Náhrada pozůstalým za usmrcení jejich blízkého

Odškodnění, které se poskytuje formou jednorázového vyplacení stanovené částky každému pozůstalému. Dále se při usmrcení hradí peněžitým důchodem náklady na výživu pozůstalým, kterým zemřelý výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. Náhrada nákladů na výživu náleží pozůstalým, pokud tyto náklady nejsou hrazeny dávkami důchodového zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu. Za škodu usmrcením náleží pozůstalým jednorázové odškodnění, […]

Náhrada za ztrátu na důchodu

Náleží v částce rovnající se rozdílu mezi výší důchodu, na který poškozenému vznikl nárok, a výší důchodu, na který by poškozenému vznikl nárok, jestliže by do průměrného měsíčního výdělku, z něhož byl vyměřen důchod, byla zahrnuta náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, kterou poškozený pobíral v období rozhodném pro vyměření důchodu. Ztráta […]

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě je dalším z dílčích nároků na náhradu škody na zdraví. K odškodnitelné ztrátě na výdělku dochází z důvodu, že v důsledku úrazu či jiného poškození zdraví se pracovní schopnost poškozeného snížila, popřípadě zanikla a poškozený právě pro zdravotní postižení, způsobené újmou na zdraví, […]

Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti

Ztráta na výdělku, jejíž náhradu přiznává zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v případě škody na zdraví, je zvláštní majetková újma. Tato ztráta se uhrazuje, pokud již nebyla uhrazena nemocenskými dávkami nebo invalidním důchodem. Předpokladem je, že došlo ke ztrátě na výdělku nikoliv jen k omezení pracovní způsobilosti. Rozeznáváme ztrátu na výdělku po (i) dobu […]